Vinduesvask med rentvandsanlæg

Hos Dahlin ejendomsservice ApS udfører vi 2 former for rene vinduer, metoden vist ovenover er med rentvandsanlæg.

Ved hjælp af kalkfrit vand og en vandførende teleskopstang kan vi vaske glas, rammer og fri for skidt! Og efterfølgende skal det hele blot tørre, vandet er nemlig kalkfrit og derfor efterlades overfladen helt ren uden striber og pletter.

Denne metode øges i takt med, at flere og flere forbrugere vælger træaluvinduer ved udskiftning af vinduer, eller når der vælges vinduer til deres nye hus.

Træaluvinduer kan ikke males og kræver jævnlig vedligehold, dette opnås ved vinduesvask med rentvandsanlægget!

Nyere trævinduer og plastikvinduer er også ideelle til vinduesvask med rentvandsanlægget.